Фондация "Де Юре – Де Факто"


Подкрепя развитието и утвърждаването на устойчива правна и икономическа среда.
Насърчава създаването на правила за прозрачност, отчетност и подходяща структура на управление в държавните институции.
Подпомага по-доброто взаимодействие между държавата и гражданите.

Цел


...

Телефон